Formalności przed budową domu

Wiele osób marzy o budowie własnego domu. Zanim jednak uda się je spełnić, trzeba przejść długą drogę związaną między innymi z dopełnieniem wszelkich formalności. Aby móc szybciej zrealizować swój plan, warto wcześniej dowiedzieć się, jak wygląda cała procedura. Temu właśnie służy niniejszy artykuł.

Zakup działki

Budowę domu rozpoczynamy oczywiście od kupienia gruntu. Wybór musi być przemyślany ze względu na fakt, że nie na każdej nieruchomości będziemy mogli wybudować dom, o którym marzymy. Przed podjęciem decyzji warto więc zapoznać się z ustawą z dnia 27 marca 1997 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej p.z.p.) (Dz. U. 2016.778 z dnia 2016.06.04). Jednym ze wskazanych w niej ograniczeń jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, z którym można zapoznać się w najbliższym urzędzie gminy. Następnie należy zgłosić się do odpowiedniego organu w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Dokument ten zwykle jest ważny bezterminowo.

Wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego

Projekt architektoniczno – budowlany możemy uzyskać na dwa sposoby: zlecając to zadanie osobie uprawnionej lub wybrać odpowiednią ofertę z katalogu. Decydując się na pierwszą opcję koniecznie powinniśmy sprawdzić, czy nasz specjalista posiada odpowiednie uprawnienia budowlane i jest wpisana na listę członków właściwego samorządu.

Dodatkowe dokumenty

W niektórych sytuacjach (np. gdy nasza działka znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków) konieczne będzie uzyskanie dodatkowych opinii bądź uzgodnień. To samo dotyczy przypadków, gdy istnieje możliwość, że budowa domu będzie miała wpływ na gospodarkę wodną w rejonie, bądź też gdy zamierzamy korzystać z wód w nietypowy sposób. W tym przypadku należy podjąć czynności mające na celu uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. Tą kwestią warto zająć się już wcześniej, ponieważ oczekiwanie na wydanie tego typu dokumentów może znacznie przedłużyć naszą budowę.

Pozwolenie lub zgłoszenie budowy domu

Zanim rozpoczniemy stawianie fundamentów konieczne będzie jeszcze uzyskanie w starostwie powiatowym pozwolenia na budowę domu lub jej zgłoszenia. Druga opcja jest zdecydowanie łatwiejsza i mniej czasochłonna, jednak zanim podejmiemy jakiekolwiek działania należy zapoznać się z regulacjami ustawy o prawie budowlanym.

Po wypełnieniu powyższych formalności można już przejść do czynności związanych bezpośrednio z budową.